Oferujemy:

 • Obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska i sporządzanie wymaganych sprawozdań,
 • Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska,
 • Sporządzanie sprawozdań z gospodarowania odpadami i opłaty produktowej,
 • Doradztwo w zakresie lokalizacji inwestycji.

 

 

 

 

 

 

A TO WSZYSTKO MOŻESZ MIEĆ W JEDNEJ CENIE ABONAMENTOWEJ.

 


 

Prowadzimy sprawozdawczość środowiskową z tytułu:

 • Ewidencji odpadów
 • Opłat środowiskowych z powodu:

 

 

 

    - Wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza

    - Wprowadzenia ścieków do wód lub ziemi

    - Poboru wody

 


 

Pomagamy w uzyskaniu stosownych decyzji z zakresu ochrony środowiska takich jak:

 • Decyzje z zakresu gospodarki odpadami
 • Pozwolenia wodnoprawnego
 • Pozwolenia zwiazane z emisja gazów i pyłów do powietrza

 

 

 

 

 


 

Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony środowiska o następujacej tematyce:

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska oraz raportowanie do KOBiZE
 • Opłata produktowa - sprawozdawczość oraz rozliczenia
 • Podstawowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

 

 

 

 

 

bhp bhp bhp